YT:51 3d-ritning Träregelvägg med tegelfasad [REI30] [63-68 dB]

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Skalmursskiva 33 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Ångbromsen är placerad mellan stommen och ISOVER Skalmursskiva 33 vilket medför att kabeldragningarna kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien.

ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex bostäder och torra lokaler.
 
Konstruktionslösningen lämpar sig för skalmur i fullhöjd.

YT:51 2d med Skalmursskiva 32
 

Konstruktionsdetaljer

K:207 Platta på mark - Yttervägg

Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper  
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 c)
Brandklassa): REI30
Ljudreduktion [dB]:  
w+C50-3150 68
w+Ctr,50-3150 60
Isolertjocklek [mm]: 360
Väggtjocklek [mm]: 524

b) Ihopbyggda stommar/delade stommar/delade stommar och 2 lag gipsskivor invändigt
c) 8 kramlor per m2

Produkter

YT:51 3d-ritning Träregelvägg med tegelfasad [REI30] [68 dB]