VB:01 Vindsbjälklag av betong [REI60] med ISOVER InsulSafe®

Betongbjälklag är i princip lufttäta. Enbart genomföringar och skarvar kräver lufttätning. Betongbjälklag förses normalt med plastfolie för att skydda råsponten och annat känsligt material mot byggfukt.