LB:72 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongunderlag och ISOVER Taurus 37.
Låglutande taklösningar med betongunderlag är ett vanligt val till tunga industribyggnader och stora lokaler med höga brandkrav.

Isoleringen skyddas mot fukt och isbildning - speciellt till följd av byggfukt - genom att placera en plastfolie på betongbjälklaget innan isoleringen monteras.

Betongunderlag – omvända tak och duotak

Omvända tak och duotak är låglutande tak med tätskiktet placerat helt eller delvis under isoleringen som bästa skydd mot mekaniska skador. Dessa lösningar används i tunga byggnader med betongbjälklag och där hela eller delar av taket ska användas till takterrass, gröna tak eller parkeringsdäck.