GB:07 Konstruktionslösning för utvändigt isolerad källarvägg ovan mark med PERIMATE™ DI-A-N.

Källarväggar isoleras bäst utvändigt med dränerande skiva. Lösningen kan kombineras med vanlig STYROFOAM-skiva mellan dräneringsskivan och källarväggen om bättre U-värde önskas. Alternativt kan lösningen kombineras med invändig isolering.

Dessa kombinationslösningar är identiska med lösningarna under tilläggsisolering av grund och källare. Läs mer här.