LI:82 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med plan plåt.

Låglutande taklösningar på plåtunderlag är ett vanligt val till lätta industribyggnader och liknande med aktivt brandskyddssystem.

Alla låglutande taklösningar på plåtunderlag har ångspärren/ångbromsen placerad mellan två isoleringsskikt för att säkerställa bäst möjlig fuktskydd. Skarvar tejpas bäst när folien ligger på jämt underlag.