VT:02 Vindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER InsulSafe® lösull

Vindsbjälklag med träbjälklag är en lösningsprincip som på insidan har ångspärren/ångbromsen indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario Xtra används som ångbroms och lufttätning i byggnader med normal fuktbelastning inomhus t.ex. bostäder och kontorsbyggnader.

För takstolar och balkar gäller att centrumavstånden är 1200 mm och träandelen 5 %.