Konstruktionslösningar för mellanväggar med träreglar