LT:71 Tilläggsisolering av låglutande tak på träbjälklag med ISOVER Takboard och Takunderskiva.

Låglutande tak på träbjälklag är först och främst tänkt som tilläggsisolering av gamla låglutande tak. För att använda lösningarna ska man lägga minst dubbelt så mycket isolering utanpå det gamla taket i förhållandet till det som redan finns. Då hamnar den gamla konstruktionen i en varm och torr miljö.

Motsvarande lösningar kan också användas i nybyggnation, men bjälklagets dimensioner brukar ofta begränsa spännvidden.