GB:09 Konstruktionslösning för varmgrund, krypgrund.

Varmgrund är en fuktsäker lösning som kan användas i situationer där platta på mark inte kan användas pga. sluttningar eller andra markförhållanden. Varmgrunden är enkel att kombinera med de flesta typer av ytterväggar på ett sätt som ger energieffektiva konstruktionsdetaljer.

Lösningen är tänkt som nybyggnation men kan också ses som en möjlig renoveringslösning där höga krypgrunder byggs om.