Det är viktigt att se över värmeläckaget och täppa till hålen innan man tillför ny värme. Energianvändningen i ett hus ger dig en kostnad som rullar på, år efter år. Att tilläggsisolera är en investering för ditt hus, dels för att uppvärmningskostnaderna sjunker och dels för att du kan få mer betalt för huset när det är dags att sälja det. Med andra ord är det klokt att göra åtgärderna i rätt ordning. Den renaste och billigaste energin är den som aldrig behöver produceras. 
Tillbaka till FAQ-listan