Isover IsoDim® - instruktionsfilmer

Isovers beräkningsprogram IsoDim® är ett enkelt och praktiskt hjälpmedel för projektörer, återförsäljare, entreprenörer, studenter och forskare. 

Instruktionsfilmerna är gjorda med nedladdningsversionen av IsoDim, men arbetssättet i on-line versionen är snarlikt.  


Isover IsoDim® (Operativsystem: Windows)

Nedan hittar du instruktionsfilmer till IsoDim, uppdelat på olika kapitel, där vi visar exempel på hur exempelvis beräkningar kan utföras.

1. Introduktion till Isovers beräkningsprogram IsoDim®

2. Förklaring flikar i Isover IsoDim®

Längst upp i programfönstret. Finns en rad med bildknappar. Avsikten med knapparna är att göra de vanligaste menyvalen lättillgängliga. I knappraden hittar du filhantering, utskrift , datainmatning och hjälp. Under varje knapp finns en kort förklaring av dess funktion. Vill du ha en mera fullständig förklaring klickar du på den önskade knappen.

3. Värmeförlustberäkning rör R6

Beräkning av värmeförlust. Beräknar värmeförlust, energikostnad, erforderlig isolertjocklek och yttemperatur för isoleringen. Beräkningar kan utföras på rör, kanaler och plana ytor.

4. Värmeförlustberäkning ventilation V3

Beräkning av värmeförlust. Beräknar värmeförlust, energikostnad, erforderlig isolertjocklek och yttemperatur för isoleringen. Beräkningar kan utföras på rör, kanaler och plana ytor.

5. Strömmande media

Temperaturfall i strömmande medie. Beräknar värmeförlust, energikostnad, utloppstemperatur och temperaturfall. Programmet kan utföra beräkningar på rör eller kanaler med upp till tjugo areaändringar (sektioner). För kanaler kan även kondensrisk kontrolleras.

6. Tanktemperatur

Temperatur i tank. Beräknar medietemperatur och yttemperatur för isoleringen efter angiven förvaringstid. Medietemperaturens förändring visas grafiskt under förvaringstiden. Energiändring under förvaringstid samt värmeförlust i startögonblicket.

7. Utvändig kondensering

Isolering mot utvändig kondens. Beräknar erforderlig isolertjocklek för att förhindra kondens på rör, kanaler eller plana ytor.

8. Invändig kondensering

Isolering mot invändig kondens. Beräknar erforderlig isolertjocklek för att förhindra invändig kondens. Beräkning kan utföras på cirkulära och rektangulära kanaler.

9. Frostskydd uppvärmning

Frysskydd/Temperaturhöjning. Beräknar tid till risk för frostsprängning i rör med stillastående vatten. / Beräknar temperaturhöjning i rör med stillastående vatten. Beräkningen kan användas för att verifiera krav i BBR.

10. Ljuddämpning

Ljuddämpning. Beräknar ljuddämpning vid olika isolertjocklekar för cirkulära eller rektangulära ventilationskanaler.

11. Ekonomisk isolering

Ekonomi. Beräknar ekonomisk isolertjocklek för rör, cirkulära eller rektangulära kanaler samt plana ytor.

12. Personlig produktdatabas

Annan Produkt. Möjlighet att skapa en egen definierad produktdatabas.

Ladda ner Isover IsoDim®:

Nya användare:

Hämta och installera gratis demo av IsoDim® 3.61 (7 Mb)
 
IsoDim 3.61 setup.exe
 
När demoversionen av IsoDim® 3.61 är installerad på er dator kan fullvärdig version beställas.

Beställ full version av IsoDim® (formulär) 

Befintliga användare:

Uppgradera ditt IsoDim® här ​(7 Mb) 

IsoDim 3.61 setup.exe

Mer information

Har du frågor eller behöver hjälp? Ring Håkan Gustafsson 042-843 38 eller skicka ett mail till hakan.gustafsson@saint-gobain.com

För att du ska kunna använda Isover IsoDim® behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi kan även komma att kontakta dig gällande nya produkter och erbjudanden från Saint-Gobain Sweden. Vi månar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina uppgifter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.