Saint-Gobain Silent Wall - prestandaberäknare

Till prestandaberäknaren

Du kan, utifrån projektförutsättningar avseende utvändig bullernivå och krav på energiprestanda, med hjälp av verktyget ta fram just den vägg som passar det egna projektet.

Mer om Silent Wall prestandaberäknare

Utifrån gjorda val avseende stomme och fönster kan man beräkna ljud- och energiprestanda för väggelementet. För att beräkna Um-värde per våningsplan måste alla fält fyllas i. Beräkningen tar då hänsyn till längsgående köldbryggor mot stomme och fönsteranslutningar utifrån givna indata*, som kan ändras avseende fönster.

* Isoleringen vid anslutningar mot stomme har termisk konduktivitet om ca 0,036 W/mK.
 

Den sammanfattning som prestandaberäkningen resulterar i innehåller:

  • Förväntad ljudprestanda inomhus utifrån angiven utvändig bullernivå
  • U-värde för väggen och Um-värde per våningsplan
  • Väggens tjocklek
  • Vertikalsektion
  • De förutsättningar som ligger till grund för resultatet