Användarmanual för U-värdesberäknaren

Detta är en steg-för-steg guide till hur U-värdesberäknaren används. Använd snabblänkarna för att navigera mellan avsnitt.

Om U-värdesberäknaren

U-värdesberäknaren är ett program från Saint-Gobain Sweden AB, Isover.

Programmet är framtaget för att beräkna värmegenomgångskoefficienter, U-värde, i olika typer av byggnadsdelar. Värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, är den egenskap som anger hur bra en byggnadsdel isolerar. Med byggnadsdel menas här exempelvis en vägg, ett tak eller ett golv. Värmegenomgångskoefficienten har enheten W/m2K. Ju lägre värde desto bättre isolering. 

Programmet räknar U-värden utifrån tre stommodeller som är basera på beräkningsmetodiken i SS-EN ISO 6946 Byggkomponenter och byggnadsdelar – Värmemotstånd värmegenomgångsmotstånd – Beräkningsmetod.

Programmets stommodeller är designat för att räkna U-värde på vanligt förekommande regel-och bjälklagskonstruktioner samt konstruktioner med homogena materialskikt med eventella infästningar.

Programmet räknar även psi-värde på ett antal konstruktionsdetaljer baserat på beräkningsmetodiken i SS-EN ISO 14683 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner – Linjär värmegenomgångskoefficient – Förenklade metoder och schablonvärden.

U-värdesberäknaren är utvecklad i samarbete med Sunding IT AB

Skapa ett projekt

För att skapa ett nytt projekt fyll i rutorna som efterfrågas och tryck därefter skapa projekt.Välj den typ av konstruktion du vill bygga. Du kan välja en konstruktion från vår konstruktionslista och använda den som den är eller modifiera den så den stämmer med hur du vill bygga. Du kanske bara vill ändra vissa tjocklekar eller byta material. Du kan också välja att lägga upp en helt egen konstruktion.

För att komma tillbaka till föregående sida tryck på den röda symbolen nere i vänster hörn stäng projekt. 

Isovers konstruktionslösningar

I programmet finns Isovers konstruktionslösningar inlagda. Du kan enkelt skapa ett eget projekt med dina konstruktioner och konstruktionsdetaljer.
Du kan anpassa konstruktionerna till ditt projekt genom att göra följande modifikationer:

  • Ändra tjocklek på skikten och ev. regel%
  • Lägga till eller ta bort skikt
  • Modifiera alla påslag på värmemotståndet och U-värdet
  • Ge dina konstruktioner eller konstruktionsdetaljer unika namn
  • Spara beräkningarna som xml-fil och/eller utskrift som PDF-fil