Byggoptimering - Ventilerad fasad med Isover PLUS

Ventilerad fasad med Isover PLUS.

Isover Plus+ Konstruktion

 

Produkter

1. Isover PLUS Regel 1

2. Isover PLUS Skiva 32

3. Isover PLUS Fasadskruv

4. Isover Vario® Xtra - Variabel ångbroms

Varför Byggoptimering?

 • ​Rationellt montage

  De fasadbärande PLUS Reglarna fixeras mot väggelementet med vanliga handverktyg och likaså urtag och eventuella anpassningar för ev. genomföringar och ojämnheter.

 • Låg vikt och få komponenter

  Reducerar montagetiden avsevärt. Isoleringen kläms mellan reglarna och kräver ingen ytterligare fixering.

 • Komprimerade transporter och paket

  Mer isolering i varje paket ger god ergonomi och effektivitet.

 •  ”Luftspalt på köpet”

  Isoleringen neddimensioneras relativt regelns djup och lämnar plats för ytterväggens ventilationsspalt.

Isover Plus ventilerade fasad
Isover Plus ventilerade fasad
Isover Plus ventilerade fasad
Isover Plus ventilerade fasad