-
Broschyr
-
Det ska byggas snabbt, billigt och för alla. Särskilt i storstäderna. Samtidigt ska det vara hållbart, brandsäkert och med bra ljudmiljö. Är detta verkligen möjligt? Kan vi förena alla miljö- och kvalitetskrav samtidigt som det ska gå snabbt och vara lönsamt för alla parter?

Vi på ISOVER tror det är möjligt att möta framtidens krav och vi visar våra förslag på tekniska och miljöanpassade lösningar för hållbar och brandsäker isolering av flerbostadshus i denna broschyren.