2019-10-23
- -
Broschyr
-
ULTIMATE är ett mineralullsmaterial med unika brandmotståndsegenskaper, vilket gör att isoleringen är lämplig inom områden där kraven på brandmotstånd är extra höga. ULTIMATE erbjuder dessutom samma goda egenskaper som traditionell glasull från ISOVER när det gäller isoleringsförmågan, enkel hantering, låg vikt, mekaniska egenskaper, obrännbarhet, miljö och totalekonomi.