-
Broschyr
-
Det är behagligt att vistas i ett varmt, välisolerat hus. Isoleringen gör inte bara att dina uppvärmningskostnader minskar, den bidrar även till komforten i ditt hem genom att hålla en jämn och behaglig inomhustemperatur. ISOVER InsulSafe® är en väl beprövad lösull av glasull som lanserades redan i början på 80-talet.