-
Broschyr
-
Låglutande tak används först och främst till industribyggnader och lokaler, men även bostäder – stora som små byggnader – kan ha låglutande tak med isolering som underlag för taktäckningen. Med ISOVERs takprodukter i glasull eller STYROFOAM™ kan taken konstrueras på många olika sätt, med olika antal isolerskikt, olika tjocklekar, olika värmekonduktiviteter etc.