-
Broschyr
-
Sverige är ett land med stora klimatvariationer och temperaturskillnader. Hela landet kan drabbas av markfrost och i norr kan frostdjupet bli runt två meter. Vägar samt andra trafikytor och anläggningar måste skyddas för att kunna bibehålla sin funktion. Detta kan effektivt göras med STYROFOAM™ isoleringsskivor.