-
Broschyr
-
Denna broschyr beskriver egenskaper och prestanda hos Dow STYROFOAM™ isoleringsskivor. STYROFOAM™ blå extruderade polystyrenskivor är konstruerade för att erbjuda värmeisolering inom en mängd olika applikationer när det gäller konstruktions- och markarbeten.