2020-05-05
- -
Broschyr
-
Ett varmt tak är en takkonstruktion där värmeisoleringen placeras ovanpå den bärande konstruktionen, så att konstruktionen ligger på den varma sidan av isoleringen. Ett varmt tak är ofta ett låglutande tak, men kan också vara ett snedtak.