-
Broschyr
-
STYROFOAM™ isoleringsskivor används i konstruktioner där kraven på livslängd är höga; till exempel grund- och markkonstruktioner samt omvända tak. I denna broschyr berättar vi hur, när och var produkterna kan och bör användas.