-
Broschyr
-
Det är mycket du måste tänka på när du väljer lösullsisolering för ditt hus. Isoleringsprodukten
ska ju finnas i byggnaden under mycket lång tid och erbjuda samma prestanda under hela denna tid. I denna checklista ser du några frågeställningar som kan avgöra ditt val.