2016-11-09
- -
Forskning visar att en god ljudmiljö är en förutsättning för människors hälsa. Det motsatta får dock betydande negativa effekter som stressreaktioner och störd nattsömn.

När nu drygt 700 000 bostäder ska byggas fram till år 2025 är det viktigt att det blir rätt från början – från projektering till byggande. Därför bjuder vi på Saint-Gobain Habitarium in till frukostseminarium där du får tips om olika lösningar för att säkerställa hur du skapar bostäder med en god ljudmiljö i bullerutsatta stadsmiljöer.