-
Produktblad
-
Brand i en byggnad kan få allvarliga konsekvenser. För att förhindra att en brand uppstår och sprids behövs goda kunskaper om brandförloppet, och hur olika material och byggnadskonstruktioner påverkar branden. ISOVERs oklädda mineralullsprodukter; glasull, stenull och ULTIMATE är klassade i högsta klassen A1/A2 - s1; d0 som tidigare kallades för obrännbart material.