2016-07-01
- -
IVLs rapport för Strandparken, ett flerbostadshus byggt med massivträstomme.