NEPD-427-301-EN
-
2020-02-28
- -
Miljövarudeklaration/EPD
-
Som ett led i vår strävan att bidra till ett hållbart byggande och öka möjligheten för våra kunder att korrekt utvärdera produkter ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv har vi på ISOVER tagit fram en EPD (Environmental Product Declaration), för vår obrännbara glasullsprodukt för lösullsisolering, ISOVER InsulSafe®.