-
Miljövarudeklaration/EPD
-
Som ett led i vår strävan att bidra till ett hållbart byggande och öka möjligheten för våra kunder att korrekt utvärdera produkter ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv har ISOVER tagit fram en EPD (Environmental Product Declaration), för den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra.