-
Produktblad
-
Retur av isolerspill
Med ISOVER retursystem behöver spillet inte längre skickas på deponi. I samarbete med Ragn-Sells kan vi nu erbjuda en tjänst där isoleringen istället materialåtervinns.