2019-07-11
- -
Lathund för sektionsfaktorer med isolertjocklekar för kvadratiska VKR profiler.