1 minut min

Är ny tilläggsisolering bättre än gammal?

Korta svaret: Ja! Det finns dock gamla konstruktioner som isolerats väl men prestanda på dagens isolering är betydligt bättre än för 40 år sedan. 

Om man med gammal isolering menar kutterspån eller olika fyllnadsmaterial som inte är vanliga isoleringsmaterial blir skillnaden stor. Isolervärdet för kutterspån är i regel minst 50% sämre än vad dagens standardisolering är. Kutterspån kan ha ett så högt lambdavärde som 0,080 W/mK medan Isovers standardisolering har ett lambdavärde om 0,035 W/mK.

För fasad finns isolerprodukter med lambdavärde ner till 0,030 W/mK.