1 min

Hur går man till väga vid tilläggsisolering?

Det beror på var man ska isolera konstruktionen (Exempelvis vind, snedtak, grund eller yttervägg). 

För att isolera vind och tak inifrån kontaktar du lämpligtvis någon av våra lösullsentreprenörer eller lämplig återförsäljare för att köpa rätt produkter för rätt konstruktion. 

Har du tänkt göra arbetet själv så titta på våra arbetsanvisningar och videor. Lämpliga konstruktioner och lösningar finner du här.

Ska du exempelvis ändå byta fasadspanel monteras isolering och vindskydd på väggstommen efter att den gamla panelen rivits bort och innan den nya fasadpanelen monteras. Generellt sett måste man öppna upp konstruktionen från insidan eller utsidan för att tilläggsisolera eller åtgärda bristande lufttäthet.