1 min

Hur mycket ska man tilläggsisolera väggar?

Enkelt uttryckt: Så mycket som möjligt utifrån de fysiska förutsättningar som finns. Man får bedöma hur man kan få bästa möjliga tilläggsisoleringslösning utifrån byggnadens utseende och användning. Ibland finns geometriska hinder som begränsar möjligheten till tilläggsisolering.

Om ytterväggen har låg (dålig) isolerförmåga kommer även lite tilläggsisolering ändå att få märkbar effekt. Om man har ett litet takutsprång och samtidigt har ett behov av mer boyta på vinden kan det löna sig att isolera taket från utsida och bygga ut takutsprånget naturligt. Därmed följer man samma byggnadsform som tidigare.