2 minuter min

Hur tjockt ska man tilläggsisolera?

Enkelt uttryckt: Så mycket som möjligt utifrån de fysiska förutsättningar som finns. Det finns inget strikt krav men det finns rekommendationer i Boverkets Byggregler (se tabell) som talar om att tilläggsisolera till samma nivåer som för nya byggnader. 

Dessa rekommendationer kallas eftersträvade U-värde. Rekommendationerna tar hänsyn till byggnadens utseende och användning. Som tumregel kan man säga att för äldre byggnader innebär tilläggsisolering med 200 mm på vinden och 80 mm på fasaden att energiförlusterna genom tak och vägg minskar med 50%. 

I tabellen ser du vilka isoleringstjocklekar det ungefärligt motsvarar.

Byggnadsdel
Eftersträvade
U-värden [W/m2K]
Isoleringstjocklek, mm
Tak 0,13 ca 300-350
Vägg 0,18 ca 200
Golv 0,15 ca 250


I äldre byggnader kan det finnas plankstommar eller annan typ av massivträ. Massivträ isolerar fyra gångar sämre än vanlig isolering. Väggar och bjälklag i äldre byggnader kan också vara isolerade med kutterspån. Kutterspån isolerar två gångar sämre än vanlig isolering.

Dividera tjockleken på dessa material med fyra respektive två när du jämför med vanlig isolering.