2 minuter min

Kan Isovers Vario®-system med en variabel ångbroms vara ett fördelaktigt val i fritidshus?

Ja, Vario®-systemet har fördelar i fritidshus, eftersom denna fungerar dynamiskt när fukt och temperatur varierar i inne- och utemiljön.

Isover Vario® Xtra reagerar på hög relativ fuktighet och släpper igenom fukt vid behov. I fritidshus har det först och främst betydelse för att minska sommarkondens på vår och försommar när solen värmer upp fasadbeklädnaden och yttertaket och trycker fukten inåt. Vario®-foliens förstärkningsskikt på dess baksida har förmåga att fånga upp viss kondens som i sin tur ganska omedelbart släpps igenom Vario®-folien till inomhusmiljön där den ventileras bort.

Vario®-folien kan ersätta vanlig plastfolie som används i traditionella ventilerade bostadskonstruktioner. Den kan även användas i speciella icke-ventilerade kompakta konstruktioner. Fördelen med detta är att man får en fuktsäker lösning som också sparar plats och som är enkel att montera med färre komponenter än traditionell ventilerad lösning eftersom man inte behöver bygga luftspalt.

På vintern fungerar Vario®-folien som en vanlig ångspärr. Då uppvärmningen är minimal inomhus i ett kallställt fritidshus skapas enbart ett lågt ångtryck vilket resulterar i att mycket lite fukt drivs utåt mot råsponten. Vario®-folien håller därför konstruktionen på en torr nivå över vintern.

Läs mer om konstruktionen ST:63 här