2 minuter min

Kan mineralull (glas- och stenull) mögla?

Jag har haft en vattenskada i mitt förråd och har i sommar lagt ett nytt ”papptak”. Nu ska jag åtgärda på insidan. Vissa spånskivor i tak och på någon vägg har blivit angripna av mögel. Dessa skivor har jag slängt. Bakom skivorna sitter glasull som isolering. Kan mineralull (glas- och stenull) mögla? Måste jag slänga all glasull också? Det var lite missfärgat på vissa skivor, dessa har jag tagit bort. Glasullen verkar torr och den fräna mögeldoften har försvunnit när jag slängde spånskivorna. Har ”luftat” i ca 5 veckor nu.

När man pratar om att ett material kan mögla eller ej så ska man tänka på att mögelsporer finns överallt. Har materialet smutsats ner eller lagrats olämpligt kan mögelpåväxt i stort sett ske på allt. Utsätts mineralullen (glas- och stenull) för smuts under byggtiden, vid hanteringen eller under transporten så fastnar det på isoleringen och detta kan vara ett underlag för att det ska ske en påväxt.

Men för att en påväxt ska ske måste det vara fuktigt. Man ska därför inte ha en för hög fuktighet i sin konstruktion. Då kan till exempel träregeln, som är ett organiskt material, i en konstruktion starta en process som utvecklas till ett mögelproblem. Är inte glasullen blöt eller ser missfärgad ut går isoleringen att använda. Det är mycket viktigt att man har en torr konstruktion och att man inte bygger in fukt.