2 minuter min

Ska man använda en folie när man tilläggsisolerar vindsbjälklag eller är det bra att konstruktionen får andas?

Inomhusluften är alltid fuktigare än utomhusluften på grund av de olika verksamheter man har inomhus. Till exempel att vi diskar, tvättar, vattnar våra blommar, skurar våra golv och att vi duschar. Naturens lag är sådan att den försöker jämna ut alla ojämnheter som finns, exempelvis lufttryck, vattentryck och ångtryck. I våra hus är det ofta tryckskillnader mellan ut- och insida. Lufttrycket inomhus kan tillfälligt påverkas av vinden utanför, men ofta beror luftövertrycket på temperaturskillnader och eventuell dålig ventilation. Varm luft stiger uppåt eftersom den är lättare än kall luft (skorstenseffekten) och risken för att varm, fuktig luft ska strömma upp i vindsbjälklaget är stor.

Tätheten är viktig och då är folien (luft-/ångspärren) ett bra hinder. Huset ska givetvis ”andas” men inte genom väggar och tak utan via ventilation. Man kan se till att man har mekanisk frånluftsventilation i kök, bad- och tvättrum för att undvika att få en för hög luftfuktighet, samt att man har tilluft i sov- och vardagsrum så att det blir en så god luftomsättning som möjligt i huset.