1 minut min

Hur stor skillnad gör tilläggsisolering och mycket energi sparar man på att tilläggsisolera?

Det beror på konstruktionens isoleringsstandard och hur mycket man kan/vill tilläggisolera. 

Om en konstruktion är sparsamt isolerad kan det se så här ut:

En yttervägg som är en oisolerad plankstomme har ett typisk U-värde på 0,81 W/m²K. 

Om väggen tilläggsisoleras med 100 mm ISOVER Fasadskiva 30 blir U-värdet 0,23 W/m²K. En minskad energiförlust genom väggen motsvarande ca 70%.