2 min

Vad kostar det att tilläggsisolera vinden?

Detta beror på hur byggnaden och utrymmet ser ut som ska isoleras. Om utrymmet är tillgängligt och i gott skick med en ångbroms som är intakt så är kostnaden låg.

Är vinden i dåligt skick innan isolering kan kostnaden ka, eftersom man då också får installera en heltäckande lufttätning/ångbroms. Därför är det viktigt att det görs en bra förundersökning innan åtgärd. Det lönar sig att först städa vindsbjälklaget innan förundersökning så att ångspärr/ångbroms enkelt kan monteras lufttätt mot balkar och genomföringar. Sedan kan man titta på olika alternativ av isolerskivor eller lösullsisolering.

Enligt Wikells (2023) kostar 200 mm tilläggsisolering med lösull ca 430 kr/m2 ex moms (utan byte av ångspärr/ångbroms).