2 minuter min

Vad är EPS-cellplast?

Expanderad styrencellplast (EPS) har hög tryckhållfasthet och används bland annat under platta på mark.


Tillverkning

EPS tillverkas genom att små kulor av plast expanderas med hjälp av vattenånga och bildar block med luftfyllda celler. Blocken kapas sedan till skivor.
 

Värmekonduktivitet

Ett isolermaterials främsta egenskap är dess värmekonduktivitet, även kallat lambdavärde. Värmekonduktiviteten beskriver förmågan att leda värme. För ett isolermaterial ska värdet naturligtvis vara så lågt som möjligt. Glasull, stenull och olika cellplaster har i stort sett samma värmekonduktivitet.

EPS har homogena celler som innehåller luft. Cellstrukturen håller luften stilla och minskar värmestrålningen vilket ger EPS en låg värmekonduktivitet.

Värmekonduktivitet mäts i W/m°C. För Styrolit S80 är värmekonduktiviteten 0,038 W/m°C.
 

Värmemotstånd

Om man vet tjockleken på en isolerprodukt kan dess värmemotstånd beräknas. Ju större värmemotstånd desto bättre isolering. För plana produkter beräknas värmemotståndet som isolertjockleken i meter dividerat med värmekonduktiviteten i W/m°C.
 

Brandegenskaper

EPS är ett brännbart material.
 

Högsta användningstemperatur

Högsta användningstemperatur är 80°C. Materialet börjar mjukna vid denna temperatur.
 

Fuktegenskaper

EPS är tätare än mineralull men mer öppet än XPS.
 

Limning

Om EPS-skivor utsätts för lösningsmedel förstörs de. Användning av lösningsmedelsfritt lim rekommenderas, t ex en- och tvåkomponentslim, polyuretanlim utan lösningsmedel, PVA-lim eller smältlim. Ta kontakt med limtillverkaren för att kontrollera att limmet kan användas i applikationen.
 

Tryckhållfasthet

EPS har hög tryckhållfasthet.