2 minuter min

Vad är XPS-cellplast?

XPS foam i husgrund

XPS står för extruderad styrencellplast. Produkterna har hög tryckhållfasthet och används bland annat i mark och omvända tak och i konstruktioner där kraven på hållfasthet är mycket höga.
 

Tillverkning

XPS tillverkas i en kontinuerlig process (extrudering) där smält polystyren pressas genom ett munstycke, formas och stelnar till skivformade produkter.
 

Värmekonduktivitet

Ett isolermaterials främsta egenskap är dess värmekonduktivitet, även kallat lambdavärde. Värmekonduktiviteten beskriver förmågan att leda värme. För ett isolermaterial ska värdet naturligtvis vara så lågt som möjligt. Glasull, stenull och olika cellplaster har i stort sett samma värmekonduktivitet.

XPS-foam har homogena, slutna celler som innehåller luft. Cellstrukturen håller luften stilla och minskar värmestrålningen vilket ger produkterna en låg värmekonduktivitet.

Värmekonduktivitet mäts i W/m°C. För XPS-foam varierar värmekonduktiviteten mellan 0,035 och 0,038 W/m°C beroende på produkt.
 

Värmemotstånd

Om man vet tjockleken på en isolerprodukt kan dess värmemotstånd beräknas. Ju större värmemotstånd desto bättre isolering. För plana produkter beräknas värmemotståndet som isolertjockleken i meter dividerat med värmekonduktiviteten i W/m°C.
 

Brandegenskaper

XPS är ett brännbart material. Tillägget –N i produktbeteckningen anger att inga brandhämmande medel tillsätts vid tillverkningen.
 

Högsta användningstemperatur

Högsta användningstemperatur är 75°C. Materialet börjar mjukna vid denna temperatur.
 

Fuktegenskaper

XPS är en tät isolering med slutna celler vilket försvårar fuktupptagning.
 

Limning

Om XPS-skivor utsätts för lösningsmedel förstörs de. Användning av lösningsmedelsfritt lim rekommenderas, t ex en- och tvåkomponentslim, polyuretanlim utan lösningsmedel, PVA-lim eller smältlim. Ta kontakt med limtillverkaren för att kontrollera att limmet kan användas i applikationen.
 

Tryckhållfasthet

XPS-foam har mycket hög tryckhållfasthet. I våra produktbeskrivningar visas den långtidsbelastning som ger 2% deformation. Större långtidsbelastningar rekommenderas inte.