2 minuter min

Vad innebär att en del material brinner med glöd och hur är det ur brandsynpunkt?

Glöd är en eld (förbränningsreaktion) med bränslet (brännbart material) i fast form. Om en glödbrand finns inne i porösa material så brinner det inte med låga, utan de brännbara gaserna som utvecklas från glödbranden kan föras bort och antändas på annat håll.

En glödbrand i en yttervägg kan föra brandgaser till vinden som kan antändas och branden kan bli mycket svårsläckt. Ur brandsynpunkt är det inte bra p.g.a. att en glödbrand har en stor överlevnadsförmåga, det finns exempelvis bränder som överlevt i ett bjälklag i tre månader. Kombinationen brännbart material med god isolerförmåga är mycket gynnsam för glödbränder, det kan räcka med en glödlampa som faller ned i en brännbar isolering för att en glödbrand ska uppstå. Samtliga oklädda glas- och stenullsprodukter från Isover uppfyller kraven på obrännbart material, d.v.s. mycket god förmåga att förhindra att en brand uppstår.