1 min

Vad ska man ha för isolering under platta på mark? Vi har tänkt gjuta in golvvärme samtidigt i plattan, hur tjock behöver isoleringen då vara?

Man kan använda XPS-cellplast. När det gäller val av produktens kvalitet ska man anpassa valet efter aktuell belastning på golvet.

Det är skönt med varma golv och det är en anledning till att man vill ha golvvärme. Användningen av energi kommer att öka med golvvärme om man inte kan sänka inomhustemperaturen. I grund med värmeslingor är det viktigt med isolering som ser till att plattan hålls varm och marken kall. Isoleringen ska fungera som ett värmemotstånd, däremot ska golvmaterialet, exempelvis klinker, ha ett lågt värmemotstånd så att värme tar sig upp lättare. En tumregel är att det ska vara minst 250 mm tjock isolering under platta på mark.

Platta på mark