1 min

Varför kan mineralull (glas- och stenull) ibland lukta illa?

Färsk mineralull kan ibland lukta illa direkt när man öppnar paketet, eller tar in isoleringen från ett kallager till rumstemperatur. Lukten beror på låga resthalter av sönderdelningsprodukter från härdningen på bindemedlet. Lukten försvinner snabbt vid monteringen. Halterna av emissioner är mycket låga och anses inte ge några besvär.

Blöt mineralull kan också lukta illa, men lukten försvinner när isoleringen fått torka. Vid snabb uppvärmning av mineralull (glas- och stenull), till exempel första gången man använder sin kamin och man har isolerat rökkanalen, kan det lukta av sönderdelat bindemedel. Koncentrationerna innebär normalt inga hälsorisker, men vi rekommenderar god ventilation vid första uppvärmningen av produkter som upphettas till över 150 grader.