1 min

Vilka är de praktiska skillnaderna mellan olika lambdavärde?

Lambdavärdet, värmekonduktivitet är en materialegenskap som visar isolerförmågan. Ju lägre desto bättre. Dagens byggisolering har lambdavärden omkring 0,030-0,041. De “lätta” isolerprodukterna ligger oftast i de övre värdena och de “styvare” isolerprodukterna i de lägre.

När man jobbar med skivor och rullar som t.ex. ska sitta mellan reglar behöver man en produkt som är lätt och spänstig. De ska fylla hela utrymmet så att man inte får springor som värmen lättare kan ta sig ut genom. Ökar man mängden material i produkten, alltså man höjer densiteten, får man en fastare och styvare produkt. Den isolerar bättre, till en viss brytpunkt, sedan höjs lambdavärdet igen.