G3 touch - högkvalitativ isolering från Isover

G3 touch - högkvalitativ isolering från ISOVER


G3 touch är en högkvalitativ isolering som ger bra arbetsmiljö och dessutom är bra för dem som vistas i byggnader av alla slag. Glasullen har ett miljöanpassat bindemedel som innehåller högre andel förnyelsebara råvaror från växtriket än tidigare

G3 touch-sortimentet omfattar lätta byggisoleringsprodukter för isolering av väggar, golv och bjälklag i samtliga lambdaklasser för att täcka alla behov.


Tre goda argument
 

G3 touch miljö

Miljö

Produkter märkta med symbolen G3 touch har ett optimerat bindemedel med en större andel förnyelsebara råvaror och vår glasull består till minst 70 % av återvunnet glas. Med G3 touch har vi minskat utsläppen av koldioxid vid tillverkning och eftersom de flesta av våra produkter är komprimerade upp till 80 %, minskas även transportens inverkan på vår totala miljöbelastning. 

Därefter väl installerad i konstruktionen ger glasullen, under sin långa livslängd, en stor energibesparing i både minskade uppvärmningskostnader samt innebär en minskad belastning för miljön.

 

G3 touch prestanda

Prestanda

För att uppnå ett bra inomhusklimat är det viktigt att byggnaden är väl isolerad. Huset ska vara lagom varmt både vinter och sommar samt bullerfritt och fuktsäkert.

Isover G3 touch är en högkvalitativ produkt med god isoleringsförmåga, ända ned till lambdaklass 32. Som en del i en effektiv byggnadskonstruktion bidrar den till energieffektivitet samtidigt som man uppnår en god värme- och ljudkomfort, gott brandmotstånd och ett sunt inomhusklimat.

 

G3 touch användarvänlighet


Användarvänligt

Isover Glasull skapar en bättre arbetsmiljö. Ett av Isovers mål är att vara en av de ledande inom miljöanpassade isoleringslösningar – från tillverkning, transport och hantering av produkterna på byggarbetsplatsen till produkternas påverkan på byggnadens pre­standa och vår miljö.

Men för oss handlar miljöanpassade lösningar även mycket om arbetsmiljö. Våra produkter är spänstiga, formstabila, lätta och komprimerade och dammar minimalt, så därför är de enkla att hantera. Installationen blir därför enkel och snabb med ett fullgott resultat. Du som arbetar med isoleringen märker att produkterna med G3 touch är mjukare och behagligare.

Den låga vikten ger effektiv montering utan tunga lyft. Du skonar ryggen och knäna samt reducerar den fysiska belast­ningen avsevärt för dig som arbetar med Isover Glasull.