Beroende på lösullstyp krävs olika densitet för att nå samma isolervärde. ISOVERs lösullsprodukter består av långa tunna fibrer med stor specifik yta. För att uppnå samma isolervärde och luftmotstånd kan dessa produkter därför blåsas i en lägre densitet jämför med andra produkttyper. För en och samma produkt innebär en högre densitet ett bättre isolervärde. Detta gäller alltid för slutna utrymmen t.ex. snedtakskonstruktioner där det isolerade utrymmet är begränsat av en in- och utsida.
Tillbaka till FAQ-listan