Ljudkomfort - Lugnt och skönt

God ljudisolering och komfort med Isover


Byggnadsakustik

Vår hörsel är anpassad för att lyssna på naturliga ljud som fågelkvitter, vindsus från träden, porlande backar och mänskliga röster. Naturliga ljud innehåller väldigt lite lågfrekventa ljud. Utmaningen när det gäller byggnadsakustik är att skydda människor från lågfrekventa ljud. 

Människor mår inte bra av dessa, och eftersom vi tillbringar ca 90 % av vår tid inomhus, är det viktigt att lågfrekventa ljud inte förekommer i våra byggnader.

Ytterväggen behöver ha bra ljudisolering i de låga frekvenserna så att inte ljuden kommer in i byggnaden. En vägg i ett kontor som ska hindra en röst att gå igenom väggen behöver inte vara lika bra vid de låga frekvenserna. En vägg mellan två lägenheter behöver däremot ha bra ljudisolering i de låga frekvenserna eftersom grannen troligen har någon form av ljudanläggning med bashögtalare. När människor går på ett golv genereras ofta lågfrekventa ljud. Därför behöver bjälklag ha bra ljudisolering i de låga frekvenserna.

Om byggnaden är placerad nära trafikleder eller om det finns andra ljudkällor i närheten är det viktigt att byggnadens skal har tillräcklig ljudisolering sa att ljuden utifrån inte stör människorna i byggnaden

Luftljudsisolering handlar om att förhindra luftburet ljud som röster och ljud från högtalare att spridas till andra rum eller lägenheter. Behovet av ljudisolering är beroende på vilka ljudkällor som finns i angränsande rum och behovet av tystnad och. 


Unika produkter för ljudisolering

Lätt glasull från Isover ger en ljuddämpning på köpet vid isolering av exempelvis en yttervägg eller ett tak. Det som dimensionerar en mellanvägg är normalt krav på ljudisolering. Genom att fullisolera väggen med glasull, mer än fördubblas den upplevda ljudreduktionen. Isovers unika produkter för ljudisolering kallas för Piano®.


Läs mer om ljudisolering här