Termisk komfort - Varmt och säkert

Bra inomhuskomfort med ISOVER


Termisk komfort

Termisk komfort, i synnerhet på vintern i vårt kalla klimat, åstadkoms genom bra kvalitet på klimatskalet, alltså tak, ytterväggar, fönster, dörrar och golv som är välisolerade. Dåligt isolerade väggar och fönster kan orsaka kallras och kondens. Drag orsakas oftast av otätheter eller läckande dörrar eller fönster. Detta påverkar i sin tur komforten. En byggnad med rätt utformat klimatskal kan dramatiskt minska behovet av mekaniserade system för att säkerställa klimatkomfort och minskar på så sätt koldioxidutsläppen. 
 

Termiska bryggor (köldbryggor)

Termiska bryggor uppstår när man glömt att isolera en yta eller en punkt. Det kan illustreras på olika sätt men tänk dig att du är ute en mycket kall dag med en bra jacka men att du har tunna handskar som kanske inte heller täcker handleden mellan jacka och handske.
Du har då en termisk brygga, det vill säga ett område där värme kan strömma ut fritt tills det blir kallt. 

För ett effektivt klimatskal med god isolerprestanda (= lågt U-varde), behövs kontinuerligt tätskikt, inga förluster/läckor via otätheter i klimatskalet, få/låga termiska bryggor (”köldbryggor”), bra fönster och effektiv värmeåtervinning. När ovanstående är på plats kan vi minimera behovet av energi för uppvärmning genom att använda smart och energisnål utrustning i byggnaden.
Varmt och säkert
ISOVERs produkter bidrar till en komfortabel inomhusmiljö där välisolerade byggnader har en behaglig inomhustemperatur med varma tak, väggar och golv. Utan risk för fukt eller drag.
 
Det som dimensionerar klimatskalet är normalt krav på värmeisolering. Med produkter från ISOVER klarar man med automatik i regel även krav på ljud- eller brandisolering med samma isolerlösning.

Läs mer om klimatskalet här