ISOVER tillverkar ljudisolerande produkter som placeras inne i väggar, golv och tak för att minska ljudet som går från ett rum till ett annat. Systerbolaget Saint-Gobain Ecophon AB tillverkar ljudabsorbenter som dämpar ljudnivån i bullriga lokaler.

Då man ljudisolerar mellanväggar och mellanbjälklag är det kombinationen av byggnadsdelarnas tunga ytskikt (t.ex. gipsskivor) tillsammans med isoleringen inuti som ger den ljuddämpande effekten. Ökad isolertjocklek förbättrar ljuddämpningen ytterligare. En vanlig missuppfattning är att tung mineralull dämpar ljud bättre än lätt mineralull. Så är inte fallet för lätta konstruktioner utan det är andra egenskaper som bestämmer ljuddämpningen.

Följande produkter rekommenderas:
ISOVER Piano® Ljudskiva Trä c450
ISOVER Piano® Ljudskiva Stål c450
ISOVER Piano® Ljudrulle Stål c450
ISOVER Piano® Ljudskiva/Rulle Stål c600
Tillbaka till FAQ-listan